Informujemy mieszkańców o nowym programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Moje ciepło”. Program przewiduje dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła (powietrznej, wodnej, gruntowej) w nowych domach jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne – właściciele nowych domów jednorodzinnych.

Nabór realizowany jest w trybie ciągłym, do dnia 31 grudnia 2026 roku. Wnioski składać mogą osoby fizyczne – właściciele nowych domów jednorodzinnych.

Nowy budynek mieszkalny to budynek:

– w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu;

– w odniesieniu do którego złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie – pod warunkiem jednak, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Wysokość wsparcia:

od 30% – do 45% kosztów (w przypadku osób posiadających kartę dużej rodziny), 7.000 – 21.000 zł:

– pompa gruntowa = maks. 21.000 zł;

– pompa powietrzna (typu powietrze-powietrze w systemie centralnym) = maks. 7.000 zł;

– pompa powietrzna (typu powietrze-woda) = maks. 7.000 zł.

Szczegóły na stronie Programu https://mojecieplo.gov.pl/