W związku z wejściem w życie nowej ustawy o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r., rozpoczął się nabór ochotników do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w korpusie szeregowych oraz do Terytorialnej Służby Wojskowej.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa podzielona jest na dwa etapy – podstawowy, trwający do 28 dni oraz specjalistyczny, trwający do 11 miesięcy. Osoba decydująca się na tę formę służby zyskuje wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł, a także pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej, pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska, a czas odbywania dobrowolnej służby zasadniczej wliczany jest do okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia. Również zmiany ustawowe wpływające na rekrutację dotyczyć będą studentów uczestniczących w programie Legia  Akademicka, ewentualnych stypendiów ale również członków organizacji proobronnych, aktywnej i pasywnej rezerwy czy zasad kształcenia kandydatów do służby wojskowej oraz żołnierzy.

Głównym celem wprowadzonej ustawy o obronie Ojczyzny jest zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Kolejnymi celami są m.in. wprowadzenie aktywnej rezerwy i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, jak również zwiększenie wydatków na obronność kraju.

Osoby zainteresowane powyższym tematem wszelkie niezbędne informacje znajdą na stronie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rybniku: https://wcrrybnik.wp.mil.pl/pl/