W dniu 22.03.2023 r., podczas konferencji prasowej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach ogłoszono wariant inwestorski dla odcinka Kolei Dużych Prędkości: Katowice –Ostrawa, przebiegającego przez naszą gminę. Chodzi o linię 170 CPK w Katowicach, dla której wybrany został wariant 72, czyli biegnący wzdłuż autostrady. Szczegółowo obrazuje to mapa dostępna na stronie Spółki CPK: https://www.cpk.pl/pl/mapa-projekt-budowa-linii-kolejowej-na-odc-katowice-granica-panstwa-ostrawa-2