Uczniom, którzy zapisali się na V Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Świerklany podajemy szczegółowe informacje dotyczące rozgrywek. Zawody odbędą się na terenie kompleksu sportowego LKS FORTECA Świerklany przy ul. Zamkowej 6 A w Świerklanach. W poniedziałek 16 maja zagrają klasy I-III SP, we wtorek 17 maja klasy IV-VI SP, a w środę 18 maja planowane są rozgrywki klas VII-VIII SP. Zbiórka o godz. 14.30, oficjalne rozpoczęcie turnieju oraz rozgrywek – o godz. 15.00.

Zawodnicy mają zagwarantowany poczęstunek i napoje oraz ubezpieczenie, natomiast za ich bezpieczeństwo pomiędzy domem a miejscem rozgrywek odpowiadają rodzice/opiekunowie. Na miejscu organizatorzy przedstawią uczniom regulamin rozgrywek. Przewidywany czas trwania zawodów - ok. 3 godz. 

Bardzo prosimy o przybycie drużyn na pół godziny przed oficjalnym rozpoczęciem turnieju, czyli na godz. 14.30. Prosimy o punktualność! 

 

Informacje dodatkowe:

a) każdy uczestnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność i ponosi cywilną oraz prawną odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie;

b) uczestnik zobowiązuje się do:

- przestrzegania regulaminu imprezy sportowej,

- zachowania zasad bezpieczeństwa,

- realizowania w trakcie imprezy sportowej poleceń organizatora oraz służb pomocniczych,

- pilnowania swojego mienia (telefon, dokumenty, itd.) - organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów,

- kulturalnego zachowywania się,

c) uczestnik, który zrezygnuje z udziału w turnieju w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi.

 

Świadczenia dla uczestników

Uczestnicy turnieju otrzymują:

–  ubezpieczenie                                                                                     

– poczęstunek

– zabezpieczenie ratownicze

– nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzców

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu na każdym etapie jego obowiązywania. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (32) 432 75 31.