Informuję, iż w dniu 28 kwietnia 2022r. o godz. 16:30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się LI sesja Rady Gminy Świerklany.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24.03.2022r.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej z dnia 01.04.2022r.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej z dnia 12.04.2022r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2022-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 304/XLV/21 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XX/20 Rady Gminy Świerklany w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerklany na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerklany.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

Anna Kula-Piecha