Informujemy, że od 1 marca 2022 r. odpady w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będą odbierane wyłącznie za okazaniem karty PSZOK przekazanej wcześniej właścicielom nieruchomości. Jeśli odpady dostarczane są przez osobę inną niż osoba, do której należy karta PSZOK, wymagane jest dostarczenie także odpowiedniego upoważnienia właściciela i oświadczenia osoby dostarczającej odpady (załącznik nr 2 i 3 do Zarządzenia Nr W.0050.41.2022 Wójta Gminy Świerklany z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świerklanach).

Ponadto informujemy, że od 1 marca 2022 r. w soboty będą odbierane tylko i wyłącznie odpady biodegradowalne (zielone + kuchenne). 

Dodany: środa, 02 marzec 2022 21:08
Wielkość: 401.1 KB