ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2022 WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu ''Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Świerklany''