Znany jest rozkład dyżurów aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu rybnickiego, jaki obowiązywał będzie w 2022 roku. Znajdująca się przy ul. Boryńskiej 2 w Świerklanach, Apteka Św. Stanisława będzie pełniła dyżury nocne (od 21.00 do 7.00 rano) 8 i 30 dnia każdego miesiąca. Oprócz tego czynna będzie 26 grudnia 2022 roku – dyżur całodobowy. Z kolei Apteka „Familia”, mająca swoją siedzibę przy ul. Kościelnej 79 w Świerklanach, będzie pełniła dyżur całodobowy dnia 15 sierpnia 2022 r. 

Szczegółowy wykaz aptek pełniących dyżury nocne oraz świąteczne w 2022 roku zamieszczamy poniżej. 

 

 

 

 1.  Czerwionka-Leszczyny

  Nazwa apteki Dzień otwarcia / dzień miesiąca Godziny pracy
  Apteka „DUOS” – ul. Broniewskiego 15 od poniedziałku do piątku 800-2000
  soboty 800-1400
  dyżury nocne   
  Apteka "DUOS" - ul. 3 Maja 23  od poniedziałku do piątku 730-2000
  soboty   800-1600
  Apteka "DUOS" - ul. 3 Maja 36C od poniedziałku od piątku 800-1600
  Apteka "DUOS" - Furgoła 6E od poniedziałku od soboty i niedziele handlowe 800-2000
  Apteka "DUOS" - ul. Ks. Pojdy 35 b od poniedziałku do piątku 730-2100
  soboty - niedziele 800-2000
  dyżury nocne: 1,2,6,10,14,15,20,21,25,26,31, dnia każdego miesiąca 2100-700
  Apteka ul. 3 Maja 12 od poniedziałku do piątku 800-2000
  soboty 830-1430
  dyżury nocne: 3, 12, 22 dnia każdego miesiąca 2100-700
  Apteka ul. Jana Pawła II 8 AB od poniedziałku do piątku 800-1800
  soboty 800-1400
  dyżury nocne: 4,13,19 dnia każdego miesiąca 2100-700
  Apteka Św. Damiana" ul. Kochanowskiego 30  od poniedziałku do piątku 800-1900
  soboty 800-1300
  Apteka "Melisa" ul. Morcinka 6 od poniedziałku do piątku 730-1830
  soboty 730-1330
  dyżury nocne: 7, 16 dnia każdego miesiąca 2100-700
  Apteka ul. Jesionka 37 od poniedziałku do piątku 800-1600
  soboty 800-1300
  dyżury nocne: 17, 27 dnia każdego miesiąca 2100-700
  Apteka Św. Damiana"-Przegędza ul. Mikołowska 97 poniedziałek, środa, czwartek 800-2000
  od poniedziałku do piątku 800-2000
  soboty 800-1300
  dyżury nocne: 5, 9, 18, 28 dnia każdego miesiąca 2100-700

   

 2. Jejkowice

  Nazwa apteki Dzień otwarcia / dzień miesiąca Godziny pracy
  Apteka "Gminna" ul. Główna 26 od poniedziałku do piątku 800-1700
  soboty 800-1200
  dyżury nocne: 23, 29 dnia każdego miesiąca 2100-700

   

 3. Świerklany

  Nazwa apteki Dzień otwarcia / dzień miesiąca Godziny pracy
  Apteka "Familia" Świerklany, ul. Kościelna 79 od poniedziałku do piątku 800-1800
  soboty 830-1130
  dyżury nocne: 11, 24, dnia  każdego miesiąca 2100-700
  Apteka "Św. Stanisława", ul. Boryńska 2 od poniedziałku do piątku  730-2000
  sobota 800-1400
  dyżury nocne: 8, 30, 2100-700
       

    4. Godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu rybnickiego w porze nocnej od poniedziałku do piątku ustala się od 2100 do 700 natomiast godziny aptek ogólnodostępnych w porze nocnej w soboty i niedziele oraz dni wolne od pracy ustala się od 2000 do 800 z zastrzeżeniem rozkładu określonego poniżej.

 5.  

  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Święta w 2022
  01.01 Apteka "Melisa" Czerwionka-Leszczyny ul. Morcinka 6 - całodobowo
  06.01 Apteka "Św. Damiana" Przegędza ul. Mikołowska 97 - całodobowo
  17.04 Apteka Czerwionka-Leszczyny ul. Jesionka 37 - całodobowo
  18.04 Apteka "DUOS" Czerwionka-Leszczyny ul. Ks. Pojdy 35b - całodobowo
  01.05 Apteka "DUOS" Czerwionka-Leszczyny ul. Ks. Pojdy 35b - całodobowo 
  03.05 Apteka "DUOS" Czerwionka-Leszczyny ul. Ks. Pojdy 35b - całodobowo
  05.06 Apteka "DUOS" Czerwionka-Leszczyny ul. Ks. Pojdy 35b - całodobowo
  16.06 Apteka "DUOS" Czerwionka-Leszczyny ul. Ks. Pojdy 35b - całodobowo
  15.08 Apteka "Familia" Świerklany, ul. Kościelna 79 - całodobowo
  01.11 Apteka Czerwionka-Leszczyny ul. Jana Pawła II 8 AB - całodobowo
  11.11 Apteka, ul. 3 Maja 12 Czerwionka-Leszczyny ul. J.P.II8 AB - całodobowo
  25.12 Apteka "Gminna" Jejkowice ul. Główna 26 - całodobowo
  26.12 Apteka "św. Stanisława" Świerklany ul. Boryńska 2 - całodobowo