Informujemy, że za całość zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Świerklany w sezonie 2021/2022 odpowiedzialny jest Referat Drogownictwa i Utrzymania Terenów Gminnych. Telefony kontaktowe:

Urząd Gminy Świerklany - w godzinach pracy, tj.:

od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30

w czwartki od 7.30 do 17.00

w piątki od 7.30 do 14.00

tel. (32) 440 87 38, 440 87 36, 432 75 00. 

                                                                                                    

Telefon całodobowy do Akcji Zima – 574 377 114

 

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego, ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik – tel. (32) 422 74 78, 422 78 74, 

drogi powiatowe: ul. Plebiscytowa, Boryńska i Szerocka oraz ul. Nowa, 

 

FBSERWIS S.A. Warszawa, koordynator ds. zimowego utrzymania dróg Konrad Wąsik - tel. 728 855 706,

drogi wojewódzkie: ul. Wodzisławska, ul. 3 Maja - telefon całodobowy 698 225 932.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „H i M” S.C. Honorata Elias-Ogierman, Marcin Ogierman Racibórz  - tel. (32) 441 40 13,

- Lider Konsorcjum - koordynator ds. zimowego utrzymania dróg Mateusz Jojko - tel. 663 613 601,

drogi wojewódzkie: ul. Kościelna, Żorska, Rybnicka w Świerklanach i ul. Świerklańska w Jankowicach - telefon całodobowy 669 839 760.