Mieszkańcom naszej gminy przypominamy, że 15 grudnia br. minął termin ostatniej raty, jeśli chodzi o opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z kolei, jeszcze w listopadzie należało uiścić płatności związane z IV ratą podatków.

Apelujemy do mieszkańców o weryfikację ich płatności - sprawdzenie, czy nie mają oni zaległości w tym zakresie, a jeśli tak – to o jak najszybsze ich uregulowanie względem Gminy Świerklany.