Wójt Gminy Świerklany ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Oferty należy składać do 13 stycznia 2021 r.