Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji zawiadamia, że w dniu jutrzejszym, tj. 8 grudnia (wtorek) w godzinach 8.00 – 15.00, w związku z przebudową sieci wodociągowej  przy DW 929, nie będzie wody lub zmniejszy się wydajność wody oraz może przejściowo płynąć brudna - mętna woda w Jankowicach na ulicach: Świerklańskiej - nr 23 i 25, Radosnej i Wesołej oraz na ul. Spokojnej - od początku do nr 10.

Jeżeli po przywróceniu zasilania w kranie popłynie mętna/brudna woda, mimo odpuszczania przez GZWiK wody na hydrantach na końcówkach sieci, prosimy odpuszczać wodę na spuście najbliższym wodomierza, po zanotowaniu stanu licznika i poinformować GZWiK telefonicznie lub SMS-em o czasie odpuszczania lub o ilości odpuszczanej wody – nr tel. 535 627 564 lub 509 296 660. GZWiK dokona stosownej korekty za fakturę.