W ramach stałego informowania o realizacji na terenie województwa śląskiego, badań ankietowych prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach, przekazujemy informację GUS o badaniach ankietowych R-ZW-B, R-ZW-S (Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej; Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego). Ankietyzacja potrwa do dnia 23  grudnia 2020 r.

 

Ulotka - Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej; Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego