W programie najbliższej sesji Rady Gminy Świerklany znajdą się uchwały w sprawie określenia wysokości podatków i opłat na 2022 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekty ww. uchwał należy poddać społecznym konsultacjom. Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia Wójta Gminy Świerklany w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz projekty uchwał.
Ewentualne uwagi i opinie można zgłaszać od 15 do 22 listopada  br. w sposób określony w Zarządzeniu Wójta.