Kwota 14.600,00 zł rozdysponowana została w ramach tegorocznej edycji przyznania stypendiów najlepszym uczniom i studentom. Władze gminy już po raz drugi nagrodziły młodych mieszkańców Jankowic i Świerklan, odnoszących znaczne sukcesy w nauce oraz w sporcie.

Nie wystarczyła wysoka średnia ocen i bardzo dobre zachowanie. Liczyły się osiągnięcia naukowe w olimpiadach wiedzy, poparte stosownymi zaświadczeniami i certyfikatami. To samo dotyczyło stypendium Wójta Gminy Świerklany udzielanego w dziedzinie sportu – nagrodzeni zostali laureaci czołowych miejsc na zawodach organizowanych w danej dyscyplinie sportu przez ogólnopolski związek, nie zaś podmioty niższego szczebla (np. przez szkołę czy stowarzyszenie). Zgodnie z obowiązującym regulaminem, indywidualna wysokość stypendium wynosi od 100 do 1200 zł, jest uzależniona od rangi osiągniętego wyniku i ma charakter uznaniowy.

Łącznie wpłynęło 40 wniosków, w tym 37 wniosków dotyczących uczniów i 3 wnioski studentów. Stypendium otrzymali najlepsi z najlepszych. Wśród 14 nagrodzonych osób znaleźli się uczniowie: Malwina Bujas (geografia), Marta Kamińska (innowacje techniczne, wynalazczość), Marta Pytlik (język angielski, geografia), Szymon Termiński (biologia), Emily Zimończyk (język niemiecki), Tadeusz Bluszcz (kolarstwo), Zofia Bluszcz (kolarstwo), Wiktoria Błońska (taekwon-do), Paulina Hojka (kolarstwo), Szymon Sitko (taekwon-do), Paulina Węgrzyn (taekwon-do) i Lena Zmarzły (taniec współczesny) oraz studenci: Bartosza Czaja (gimnastyka) i Nikola Wita (taekwon-do). 

Z powodu pandemii koronawirusa, w tym roku nie odbędzie się niestety uroczysta gala przyznania stypendiów Wójta Gminy Świerklany. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym! Więcej w grudniowym wydaniu Kuriera Gminy Świerklany. 

Stypendia naukowe

Malwina Bujas – 1000 zł

Marta Kamińska – 1000 zł

Marta Pytlik – 1000 zł

Szymon Termiński – 1000 zł

Emily Zimończyk - 1000 zł

Stypendia sportowe

Tadeusz Bluszcz – 1000 zł

Zofia Bluszcz – 1000 zł

Wiktoria Błońska - 1000 zł

Paulina Hojka - 1000 zł

Szymon Sitko - 1000 zł

Lena Zmarzły – 1000 zł

Bartosz Czaja - 1200 zł

Paulina Węgrzyn - 1200 zł 

Nikola Wita - 1200 z