Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował najnowszy Ranking Samorządów. Gmina Świerklany zajęła w nim 262 miejsce na 1533 gminy wiejskie. To awans o blisko 200 miejsc w porównaniu z rankingiem ubiegłorocznym, w którym to znaleźliśmy się na 453 pozycji.

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych rankingów w kraju. Od blisko 20 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce – analizuje efekty działań wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów oraz ich współpracę z radami gmin, miast i radami powiatów - w aspekcie społecznym, gospodarczym i ekologicznym. Chodzi o dbałość o jakość życia mieszkańców, stan środowiska i rozwój ekonomiczny, przy zachowaniu stabilności finansów i wysokiej jakości zarządzania.

Ranking pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej troszczą się o swój zrównoważony rozwój. Zasady rankingu ustala niezależna kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”.

Cieszymy się, że nasze starania dostrzeżone zostały przez niezależne gremia. Tak duży skok w rankingu w porównaniu z rokiem ubiegłym jest dla naszej gminy ogromnym wyróżnieniem i motywacją do dalszego działania!