Gmina Świerklany otrzyma dofinansowanie z Programu Polski Ład na realizację dwóch inwestycji: budowę 4-oddziałowego żłobka dla najmłodszych mieszkańców oraz przebudowę ul. Kucharzówki w Świerklanach.

Żłobek ma powstać w rejonie ul. Równoległej w Jankowicach. Placówka przyjmie ok. 50 dzieci i da zatrudnienie opiekunom oraz pracownikom obsługi. Miejsce, w którym opiekę znajdą maluchy do 3 roku życia, jest w gminie bardzo potrzebne, biorąc pod uwagę fakt, że mamy wielu mieszkańców czynnych zawodowo i posiadających małe dzieci. Zadanie polegające na utworzeniu żłobka zostało zapisane w Strategii Rozwoju Gminy Świerklany na lata 2015-2023, jednakże z przyczyn finansowych nie zostało do tej pory zrealizowane. Przewidywana wartość inwestycji, to 6.000.000,00 zł, z czego dotacji otrzymamy 5.100.000,00 zł.

W przypadku Świerklan, zakres inwestycji obejmie wykonanie kompleksowej przebudowy ul. Kucharzówki. Zadanie polegać będzie na wykonaniu podbudowy i nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5 metra na odcinku 430 metrów (tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 930 do skrzyżowania z ulica Zieloną). Obecnie ulica ta jest popękana na całej swojej długości oraz posiada liczne ubytki i pofałdowania, zarówno w profilu podłużnym, jak i poprzecznym. Dzięki temu znacznie poprawi się bezpieczeństwo użytkowników ww. drogi. Wartość inwestycji oszacowano w tym przypadku na 1 900 000,00 zł, z czego dofinansowanie ma wynieść 1 805 000,00.

W chwili obecnej gmina oczekuje na podpisanie umów o dofinansowanie obu inwestycji.