W odpowiedzi na ogłoszony konkurs dotyczący wykonania zadania publicznego w roku 2021 pn. „Opieka wytchnieniowa”, Wójt Gminy Świerklany podjął decyzję o rozdysponowaniu środków przeznaczonych na ten cel.