W środę (25.08) odbyło się w Urzędzie Gminy Świerklany spotkanie wójta gminy Tomasza Pieczki z czterema nauczycielkami, które w sierpniu tego roku z powodzeniem zdały egzamin i uzyskały awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Odbierając z rąk Pana wójta akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego,  każda z pań złożyła wymagane prawem oświatowym uroczyste ślubowanie sumiennego wykonywania zawodu i  wychowywania młodego pokolenia w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych oraz poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Gratulujemy tego sukcesu paniom: Beacie Sobczyk, Beacie Pendziałek, Agnieszce Dzierżawie i Radosławie Stabli.

 

Na zdjęciu od lewej  Wójt Gminy Świerklan Tomasz Pieczja, Beata Sobczyk, Beata  Pendziałek, Agnieszka Dzierżawa i Radosława Stabla