Ruszył nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 2021, finansowanego z Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta:

 • w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • w załatwianiu spraw urzędowych;
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Osoby spełniające ww. kryteria i wyrażające chęć uczestnictwa w Programie proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 5 osób, w tym:

 • 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • 2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Karty można złożyć drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub osobiście w Urzędzie Gminy Świerklany (od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 - 15.30, w czwartek w godzinach od 7.30 - 17.00, w piątek w godzinach od 7.30- 14.00).

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń!

UWAGA! Zgodnie z zapisami Programu, osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. Usługi te nie mogą być świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami: 32 43 27 532 lub 32 43 27 535

Dofinansowanie projektu: 26 061,00 zł

Całkowita wartość projektu: 26 061,00 zł

 

Pobierz: