Na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.109.2020 Wójta Gminy Świerklany z dn. 5.07.2021 r., w dniach od 5 do 16 lipca br. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerklany z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Informujemy, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga. Projekt uchwały w zaproponowanej formie zostanie przedstawiony Radzie Gminy Świerklany celem akceptacji.