Jeszcze tylko przez dwa tygodnie można składać wnioski w programie pn.: „Moje miejsce na Ziemi”, w ramach którego Fundacja Orlen przekaże kolejne 2 miliony złotych na wsparcie lokalnych społeczności. O wsparcie finansowe na realizację lokalnych inicjatyw ubiegać się mogą nie tylko przedstawiciele organizacji pozarządowych, ale również jednostki ochotniczej straży pożarnej, koła, biblioteki, szkoły oraz parafie. Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości: 5 tys., 10 tys., 15 tys. i 20 tys. zł.

Zachęcamy podmioty działające na terenie naszej gminy do złożenia wniosku! Czas na to jest do 29 lipca br. Szczegóły na https://darowiznyfundacja.orlen.pl