W związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi, jakie działający na naszym terenie przedsiębiorcy ponoszą z powodu ograniczeń związanych z COVID-19, Rada Gminy Świerklany postanowiła przedłużyć im termin płatności raty podatku od nieruchomości oraz odstąpić od naliczenia opłaty prolongacyjnej. Chodzi o ratę podatku płatną w czerwcu 2021 roku.

Pomoc skierowana jest do przedsiębiorców, którzy są płatnikami podatku od nieruchomości i których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z objęciem ich zakazem prowadzenia działalności z powodu COVID-19 - na mocy Rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podstawę prawną stanowi tu Uchwała Nr 251/XXXVII/21 Rady Gminy Świerklany z dnia 27 maja 2021 r. Właściciele firm chcący skorzystać z ww. pomocy, powinni złożyć organowi podatkowemu najpóźniej do 30 listopada  2021 r., wypełniony formularz informacji, którego wzór przedstawiamy poniżej.

 

Dodany: poniedziałek, 31 maj 2021 15:03
Wielkość: 656.58 KB