Wykonawca zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta na prawach powiatu Rybnik do węzła Świerklany” - Firma EUROVIA informuje o kolejnej zmianie organizacji ruchu na odcinku objętym pracami. W dniu 10 maja br. o godz. 7.00 nastąpi wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, zgodnie z założeniami zatwierdzonego projektu – zamknięcie ul. Świerklańskiej w Jankowicach na odcinku od marketu DINO do skrzyżowania z ul. Nową. Dojazd do posesji zlokalizowanych w obrębie zamkniętego odcinka odbywał się będzie zgodnie z wyznaczonymi trasami przejazdu.

Jednocześnie, przed wprowadzeniem ww. zmiany w tymczasowej organizacji ruchu przywrócony zostanie ruch na zamkniętym obecnie odcinku ul. Świerklańskiej.

Kierowców i pieszych prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do obowiązujących przepisów.