W dniach od 18 lutego do 23 lutego br. przedstawiony został do konsultacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świerklany, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XXX/20 Rady Gminy Świerklany z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Świerklany w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.

Informujemy, że w ww. okresie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga.