Na internetowej platformie aplikacyjnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnione zostały informacje na temat limitów akcji kredytowej oraz środków na dopłaty do kredytów preferencyjnych na 2021 r. Chodzi o pomoc dla rolników na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych oraz sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem przez nich działalności rolniczej. Szczegóły poniżej oraz na https://www.arimr.gov.pl/

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)

- limit akcji kredytowej w wysokości 250 mln zł,

- środki w kwocie 5 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk)

- środki w kwocie 8 mln zł na dopłaty do w/w kredytów.

Kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (z linii KR)

- limit akcji kredytowej w wysokości 50 mln zł,

- środki w kwocie 0,7 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach: BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy. Z kolei, kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (z linii KR) udzielają: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A., a także zrzeszone i współpracujące z nimi Banki Spółdzielcze.