Znany jest grafik dyżurów gminnych placówek przedszkolnych, jaki obowiązywać będzie podczas tegorocznych wakacji letnich. I tak, dyżury w miesiącu lipcu br. pełnić będą: Przedszkole nr 2 w Świerklanach oraz Przedszkole w Jankowicach. Z kolei, w sierpniu czynne będzie Przedszkole nr 1 w Świerklanach. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Podstawa prawna: Zarządzenie Nr W.0050.15.2021 Wójta Gminy Świerklany z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia w roku 2021 przerw w funkcjonowaniu przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świerklany.