W ramach stałego informowania o realizacji na terenie województwa śląskiego, badań ankietowych, które prowadzone są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach, poniżej zamieszczamy plakat o badaniu ankietowym PKZ. Badanie to ma za zadanie sprawdzić, jak wygląda uczestnictwo mieszkańców Polski oraz rezydentów w podróżach. Ankieterzy prowadzić je będą do dnia 20  stycznia 2021 r.