W związku z otrzymaniem finansowego wsparcia ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację w roku 2024 Programu „Opieka wytchnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego” – edycja 2024, Gmina Świerklany ogłasza nabór uczestników do Programu.

Opieka wytchnieniowa, jest świadczona na rzecz członków rodzin lub opiekunów osób  niepełnosprawnych wspólnie zamieszkujących, będących mieszkańcami Gminy Świerklany. Opieka  wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób  niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie  czasowego zastępstwa.

Odbiorcami usług opieki wytchnieniowej mogą być członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy  wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej  opieki nad:

a) dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

b) osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Rekrutacja do Programu potrwa do 29.02.2024 r. Zgłoszenia przyjmowane są w Kancelarii Urzędu Gminy Świerklany w godzinach pracy Urzędu, tj. pon. – śr. 7:30-15:30, czw. 7:30 – 17:00, pt. 7:30 – 14:00. Można je złożyć osobiście, pocztą, kurierem lub poprzez e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (o dotrzymaniu terminu złożenia dokumentów rekrutacyjnych decyduje data wpływu do Kancelarii). W przypadku wysłania dokumentów e-mailem w formie skanów lub zdjęć, konieczne będzie złożenie ich wersji papierowych najpóźniej do 6 marca 2024 roku.

 

Na kompletne zgłoszenie składają się następujące dokumenty:

a) wypełniona i podpisana karta zgłoszenia do Programu (wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu);

b) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego – umożliwiającego weryfikację, czy osoba posiada uprawnienia do uczestnictwa

w Programie;

c) kserokopia pełnomocnictwa notarialnego, orzeczenia lub zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (jeśli dotyczy);

d) podpisana klauzula RODO Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (wzór stanowi załącznik nr 12 do Programu);

e) podpisana zgoda RODO;

f) podpisane oświadczenie 

Wzory wymaganych dokumentów dostępne są poniżej. Druki można również pobrać osobiście w Urzędzie Gminy – II piętro, pok. 2.11. 

Uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie w trakcie trwania Programu w danym roku kalendarzowym. W przypadku, gdy Uczestnik składa zgłoszenie u różnych realizatorów, liczba przyznanych łącznie godzin nie może przekroczyć 240 w roku 2024. Przyjęcie zgłoszenia do Programu nie jest równoznaczne z przyznaniem usług.

 

Załączniki: