Kolejne wyróżnienie dla Gminy Świerklany, która otrzymała brązowe odznaczenie w konkursie Samorządowego Lidera Inwestycji. Jest to ogólnopolski ranking, którego zadaniem jest niezależna, obiektywna i wiarygodna ocena poziomu oddziaływania samorządów i jednostek samorządowych na aktywność inwestycyjną kraju.

Aby wyznaczyć Samorządowych Liderów Inwestycji, raz w miesiącu analizie poddawany jest każdy region Polski, z podziałem na gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i gminy miejskie oraz powiaty i województwa. Pod uwagę brana jest m.in. liczba ogłaszanych przetargów.

Kolejne wyróżnienie zdobyte przez naszą gminę na szczeblu ogólnopolskim cieszy, bo jest potwierdzeniem na jej dynamiczny rozwój, który dokonuje się w różnych kierunkach.