W odpowiedzi na ofertę złożoną przez Stowarzyszenie TF 13 Scorpion i dotyczącą realizacji projektu pt.: „Przegląd musztry klas mundurowych” (działanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych), informujemy, że w wyznaczonym terminie, tj. od 26.01 do 2.02 br. nie wpłynęła żadna opinia ani sugestia. W najbliższym czasie podpisana zostanie z wnioskodawcą umowa na udzielenie dotacji w wysokości 6 900,00 zł.