Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rybniku wspólnie z Urzędem Gminy Świerklany zapraszają na szkolenie uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin (tzw. szkolenie chemizacyjne) przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków.

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Termin: 19 lutego 2024, godz. 9:00

Miejsce: Urząd Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85 - sala narad, I p.

Cena: 104 zł/os.

Zapisy i więcej informacji pod numerem tel.: 515-275-940