ZARZĄDZENIE NR W.0050.38.2024 WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektroniczne