Pod takim tytułem ogłoszony został przez Samorząd Województwa Śląskiego, konkurs dla organizacji pozarządowych, które działają w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i zainteresowane są tematem pszczelarstwa. Sprawa dotyczy organizacji wydarzenia: „Święto Miodu” Województwa Śląskiego w 2024 r., a szansę na wsparcie mają działania podejmowane w zakresie ochrony pszczół miodnych i owadów zapylających oraz edukacji ekologicznej i promocji pszczelarstwa na terenie naszego województwa. Nabór wniosków potrwa do 14 lutego 2024 r., szczegóły na: https://www.slaskie.pl/content/slaskie-dla-pszczol---rusza-iii-edycja-konkursu