Na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.35.2024 Wójta Gminy Świerklany z dnia 26 stycznia 2024 r., prowadzone są konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świerklany na lata 2024-2025. Pytania i uwagi dotyczące ww. projektu uchwały można zgłaszać w sposób określony w poniższym zarządzeniu do dnia 31 stycznia 2024 r.