Znany jest grafik dyżurów gminnych placówek przedszkolnych, jaki obowiązywać będzie podczas tegorocznych wakacji letnich. I tak, dyżury w miesiącu lipcu 2024. pełnić będzie Przedszkole nr 2 w Świerklanach. Z kolei, w sierpniu czynne będzie Przedszkole nr 1 w Świerklanach oraz Przedszkole w Jankowicach. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają poszczególne przedszkola.

Zasady dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli zostały określone zarządzeniem nr W.0050.95.2019 z 16 kwietnia 2019 roku.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr W.0050.25.2024 Wójta Gminy Świerklany z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia w roku 2024 przerw w funkcjonowaniu przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świerklany.