Gmina Świerklany przygotowuje się do złożenia wniosku w ramach kolejnego partnerskiego projektu parasolowego, tym razem wniosek dotyczył będzie rozwoju działań klastra energii.
Nabór do projektu prowadzony będzie przez najbliższe dni tj. od 25 stycznia do 2 lutego 2024r.
W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie 90% kwoty netto inwestycji, co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.
Dofinansowanie można uzyskać na:

  1. zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  2. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,
  3. zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
  4. zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

 Wszystkich właścicieli nieruchomości mieszkalnych z terenu Gminy Świerklany zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z procedurą zapisu, a następnie do złożenia ankiety informacyjnej.

UWAGA! Złożenie ankiety nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Projekt składany jest w ramach procedury konkursowej i musi zostać wybrany do realizacji przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Ogłoszenie wyników konkursów powinno mieć miejsce w 3 kwartale 2024 roku. Dodatkowo w przypadku przystąpienia do realizacji projektu każdy budynek będzie poddany szczegółowej weryfikacji technicznej.

Projekt parasolowym realizowanym przez Gminę Świerklany w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).