Znane są kwoty dotacji, jakie organizacje pozarządowe otrzymają na 2024 r. z budżetu Gminy Świerklany na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego. W najbliższym czasie nastąpi podpisanie umów ze wskazanymi w Zarządzeniu Wójta Gminy Świerklany, podmiotami.