Po raz trzeci wybraliśmy najlepiej udekorowane posesje w gminie w konkursie świąteczno-noworocznym. Wyłonieni zostali laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, jak również komisja przyznała dwa wyróżnienia.

Zgłoszenia w ramach III edycji konkursu przyjmowane były od 20 grudnia 2023 r. do 3 stycznia tego roku. Pod uwagę brane były następujące elementy otoczenia posesji: ogólne wrażenie estetyczne i atrakcyjność zaprezentowanych elementów świąteczno-noworocznych, ozdoby efektowne w ciągu dnia i nocą, pomysłowość w wyborze/wykonaniu oraz aranżacji ozdób oraz ogólny porządek i ład posesji. Komisja zaznajomiła się z nadesłaną przez uczestników konkursu dokumentacją fotograficzną, a następnie - po telefonicznych ustaleniach z właścicielami posesji - dokonała oględzin na miejscu.

Oficjalnego ogłoszenia wyników oraz wręczenia listów gratulacyjnych i nagród dokonał wójt gminy Tomasz Pieczka, który w dniu wczorajszym (18.01) spotkał się z laureatami w sali narad Urzędu Gminy Świerklany. Nagrodami był sprzęt elektroniczny i AGD.

Relację z tego wydarzenia będzie można będzie obejrzeć na antenie Telewizji TVT.

 

Wyniki konkursu „Najładniejsza dekoracja świąteczno-noworoczna na terenie Gminy Świerklany” – edycja 2023/2024:

I miejsce – Angelika Abrachamczyk, posesja przy ul. Wowry w Jankowicach,

II miejsce – Rafał Gruba, posesja przy ul. Polnej w Jankowicach,

III miejsce – Marcin Paulus, posesja przy ul. Polnej w Jankowicach,

oraz 2 wyróżnienia:

- Halina Burda, posesja przy ul. Piekarniczej w Świerklanach,

- Henryk Klawikowski, posesja przy ul. Kucharzówka w Świerklanach.

Gratulujemy!

Opis grafiki: zdjęcia przedstawiają osoby wręczające i odbierające nagrody, zdjęcie wspólne uczestników konkursu z władzami gminy (dostępność cyfrowa)