Program „Czyste powietrze”

W ramach realizacji rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” przypominamy mieszkańcom, że w Urzędzie Gminy Świerklany działa punkt konsultacyjno – informacyjny Programu. Zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy, I piętro, pok. 1.11 i działa we wtorki (13:00 – 16:00), środy (13:00 - 16:00) i czwartki (13:00 – 17:00). Wizyty są możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr (32) 440 87 42 w godzinach otwarcia punktu.

W punkcie uzyskać można m.in. następującą nieodpłatną pomoc:

- informacje o Programie i możliwościach uzyskania dofinansowania oraz rozliczania przyznanej dotacji,

- wypełnienie wniosku o przyznanie dofinansowania i jego wysłanie do WFOŚiGW w Katowicach,

- wypełnienie wniosku o wypłatę dotacji oraz sprawdzenie kompletności załączników.

W ramach Programu można pozyskać środki m.in. na wymianę starego pieca na paliwo stałe poniżej 5 klasy, modernizację sieci c.o./c.w.u,  mikroinstalację fotowoltaiczną, termomodernizację budynku, stolarkę okienną i/lub drzwiową.