Do połowy grudnia br. przyjmowane były w Urzędzie Gminy Świerklany wnioski klubów sportowych o dotacje na działania związane z rozwojem sportu w naszej gminie, zaplanowane na przyszły rok. Podstawę prawną stanowi Uchwała Nr XLIV/268/10 Rady Gminy Świerklany z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Świerklany w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (z późn. zm.).

W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy z podmiotami wskazanymi w poniższym zarządzeniu Wójta Gminy Świerklany.