Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach