Na podstawie Zarządzenia nr W.0050.266.2023 Wójta Gmin Świerklany z dnia 4 grudnia 2023 roku, w dniach 4 - 11 grudnia br. były prowadzone konsultacje projektu  w sprawie zmiany uchwały nr 233/XXXVII/17 Rady Gminy Świerklany z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świerklany (t.j. Dz. U. Woj. Sl. z 2020 roku poz. 6313 z późn zm.). Informujemy, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga.