Informujemy naszych mieszkańców, że istnieje możliwość otrzymywania powiadomień w formie e-maila na wskazany adres e-mail lub w formie krótkiej bezpłatnej wiadomości tekstowej na wskazany  nr telefonu, o:

1. terminach płatności podatków i opłat, tj.: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2. zaległościach w ww. podatkach i opłatach,

3. informacjach w gospodarce odpadami komunalnymi, funkcjonowaniu PSZOK, dotacjach w ochronie środowiska, sporządzaniu lub zmianach MPZP i Studium UiKZP.

W celu otrzymywania powiadomień należy złożyć stosowne oświadczenie do Wójta Gminy Świerklany. Oświadczenie to można pobrać w Referacie Podatków oraz w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska (oba referaty znajdują się na parterze budynku UG przy ul. Kościelnej 85), jak również zamieszczamy je poniżej.

Ważne - przekazywanie informacji w formie e-maila lub smsem nie jest obowiązkiem Wójta Gminy Świerklany, a brak otrzymania informacji w formie e-maila lub smsa nie wpływa w żaden sposób na obowiązek zapłaty należności pieniężnych w terminie ustawowym. 

Dodany: piątek, 05 maj 2023 12:49
Wielkość: 170.62 KB