Budżet Gminy Świerklany po raz kolejny zasilą środki zewnętrzne – kilka dni temu, Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę dotyczącą konkursu „Gmina pełną piersią” przeprowadzonego w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza. Nasza gmina zajęła w nim III miejsce i zdobyła nagrodę pieniężną w wysokości 150 tys. zł.

Celem konkursu było nagrodzenie gmin z terenu naszego województwa, które najlepiej radzą sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu ochrony powietrza „Gmina pełną piersią”. Łącznie w ramach konkursu do rozdysponowania była kwota 700 tys. zł, z czego naszej gminie przyznano 150 tys. zł na realizację zadań własnych z zakresu ochrony środowiska. Gmina przeznaczy środki na zakup i montaż szeroko rozumianych odnawialnych źródeł energii w samorządowych obiektach użyteczności publicznej.

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR VI/56/5/2023 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej gminom z obszaru województwa śląskiego najlepiej radzącym sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu ochrony powietrza, wybranym w konkursie „Gmina pełną piersią” w 2023 roku, w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.