Informujemy mieszkańców o możliwości korzystania z systemu stanowiącego pierwszy etap inwentaryzacji miejsc doraźnego schronienia, w tym budowli ochronnych, pełniących rolę osłony przed m.in. ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Wystarczy wejść na stronę https://strazpozarna.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=ec00a2b879424296b6dcc400393c6c1e aby połączyć się z aplikacją miejsc doraźnego schronienia PSP 2.0 i wyszukać, gdzie w nagłym wypadku można się udać, by być bezpiecznym.