Senior+

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowało listę ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 edycja 2019 Moduł I Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+” . Na liście tej znalazł się wniosek Gminy Świerklany na utworzenie Klubu „Senior+” w sołectwie Jankowice.

W ramach zadania zaplanowano utworzenie:

  1. Jednego pomieszczenia ogólnodostępnego wyposażonego w stoły i krzesła, pełniącego funkcję Sali spotkań;
  2. Aneksu kuchennego wyposażonego w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłków;
  3. Jednej łazienki wyposażonej w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę;
  4. Wydzielonego miejsca pełniącego funkcję szatni dla seniorów.

Ponadto dostępne będzie:

  • wydzielone miejsce wyposażone w sprzęt sportowy
  • wydzielone miejsce wyposażone w sprzęt RTV, kanapę i ławę.

Celem działalności Klubu Senior + będzie umożliwienie z korzystania z oferty na rzecz spokojnej aktywizacji. W Klubie Seniora można się będzie spotkać np. z sąsiadem czy sąsiadką w podobnym wieku i wspólnie z nimi spędzić czas w miłej atmosferze. Klub będzie integrował i wspierał aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniał im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. 

Koszt całkowity wyposażenia Klubu wyniesie 17.560,00 zł, zaś wysokość dofinansowania - 14.048,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w okresie od 19 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. W lipcu tego roku przewiduje się wyposażenie klubu w wymienione wyżej sprzęty i dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć. Te ostatnie mają ruszyć w październiku br. i będą kontynuowane przez kolejne miesiące: do końca bieżącego roku – w ramach działań projektowych, a następnie przez kolejne miesiące – w ramach utrzymania trwałości projektu. Przedsięwzięcie to nie będzie więc miało charakteru jednorazowego wydarzenia, ale będzie stanowiło szereg spójnych działań, które w sposób kompleksowy pozwolą zadbać o potrzeby starszych mieszkańców naszej gminy w przyszłości.