herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ważne komunikaty

Informuję, iż w dniu 30 listopada 2018r. o godz. 11,30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22.11.2018r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 249/XXXVIII/17 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2018-2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowanych zwolnień na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Gminie Świerklany.
 23. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący    
Rady Gminy Świerklany
Anna Kula-Piecha   

 

kadencja20142018 2

Sesja Rady Gminy On line

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe