herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Aktualności

Do 20 grudnia tego roku bądź do wyczerpania alokacji potrwa nabór projektów w ramach rządowego programu „Mój Prąd”. Jest to pierwsza edycja tego typu działań, które na celu mają zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Do podziału jest kwota 1 miliarda złotych!

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających w instalacjach fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej od 2 do 10 kW, energię elektryczną na własne potrzeby w budynkach mieszkalnych. Najważniejsze warunki udziału w programie są następujące:

- aby zgłosić się do programu należy posiadać gotową mikroinstalację fotowoltaiczną, której budowa zakończyła się po 23 lipca 2019 r.;

- okres kwalifikowalności kosztów trwa od 23 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2025 r.;

- dotacja wynosi maksymalnie 5 000 zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów niekwalifikowanych;

- koszty kwalifikowane to: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) – wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym);

- montowane urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem;

- po udzieleniu dotacji Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania;

- dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”;

- w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Mój Prąd” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Uwaga - nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Organizatorem naboru i dysponentem środków jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – i to tam należy składać wnioski.

Szczegóły naboru oraz formularze wniosków dostępne są na stronie www.nfosigw.gov.pl

kadencja20142018 2

akcja zima

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe