herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Aktualności

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej informuje o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, według właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III, obejmującej obszary powiatów: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, przyjmowane są w Urzędach Gmin / Miast, to jest:

- Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry;

- Racibórz, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik;

- Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany;

- Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana;

- Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory.

Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, na druku stanowiącym załącznik do uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (…), mają:

- pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, utworzonych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. – we wszystkich obwodach głosowania,

- wyborcy, którzy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy mogą zostać powołani w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504).

Zgłoszenia są dokonywane w Urzędach Gmin/Miast, według właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III, do dnia 13 września 2019 r. – w godzinach pracy Urzędów Gmin / Miast.Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do Urzędu Gminy / Miasta, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.

Ze wzorem zgłoszenia można zapoznać się w:

- Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, pokój 119, blok B, telefon 33 813 63 74 lub 33 812 60 39 – w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do godziny 15:30,

- Urzędach Gmin / Miast, według właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III – w godzinach pracy Urzędów Gmin / Miast.

Wzór druku zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych umieszczony jest także na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl

kadencja20142018 2

akcja zima

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe